Objectius

Els objectius de les Jornades són:

  • Visibilitzar la capacitat transformadora dels feminismes per aconseguir una vida digna, lliure i socialment justa per a totxs.
  • Compartir els discursos i les pràctiques feministes per enderrocar el sistema capitalista i heteropatriarcal en qualsevol àmbit de la vida.
  • Enfortir les relacions entre les dones, lesbianes i trans i entre tots els grups i xarxes feministes.
  • Visibilitzar les llargues i diverses trajectòries dels feminismes a Catalunya amb un mutu reconeixement.