Eixos temàtics

La RADICALITAT I TRANSFORMACIÓ POLÍTICA travessa i configura qualsevol proposta revolucionària antipatriarcal i feminista.  ¿Com podem convertir el nostre llegat feminista de pràctiques, experiències i relacions en un eix vertebrador de les noves propostes de transformació social i no quedi minimitzat o, una vegada més, fora de les agendes de les prioritats polítiques? ¿Què hem de fer per bastir una societat lliure de violències i militarismes, lliure de xenofòbies i de racismes i lliure de transfòbies, lesbofòbies, homofòbies i tantes altres fòbies que pretenen imposar-nos? ¿Quines formes alternatives en l’economia social, en la gestió de la vida, en el benestar de les persones hem d’impulsar per avançar ràpid i donar resposta a les urgències actuals¿

Amb una mirada radical i feminista parlarem sobre:

  • Viure en llibertat / Contra les violències masclistes heteropatriarcals. La violència estructural del sistema patriarcal i capitalista s’ha d’acabar per sempre i a tot arreu. Compatirem amb ràbia i dolor totes les denúncies i experiències opressives que encara viuen moltes dones. Més enllà de la victimització, reivindicarem que qualsevol forma de violència masclista ataca el dret a la llibertat de ser de les dones, lesbianes i trans. La llibertat no és només un conjunt de drets en un sistema democràtic retallat i precari; el concepte de llibertat vol donar sentit al fet de poder ser, sense imposicions ni estereotips i té a veure amb la possibilitat de relacionar-se amb qui vulguem i moure’ns sense por i sense i limitacions.
  • La sostenibilitat de la vida i com fer-la possible d’una manera vivible. La crisi de civilització actual és sistèmica i radica en el conflicte capital-vida. Hem d’assumir amb responsabilitat la vulnerabilitat i la precarietat de la condició humana i buscar sortides a les desigualtats i exclusions que el sistema capitalista provoca. Defensem la sostenibilitat de tots els éssers del planeta per sobre de la l’economia del benefici d’uns pocs. Volem acompanyar la vida d’una manera integrada, per sostenir les necessitats del cos, dels sentiments i de la ment. Reivindiquem col·locar les persones, els treballs de cura i els de manteniment de la vida en el centre de la societat.
  • Cossos, sexualitats i identitats. El dret al propi cos vincula llibertat i sexualitat. El sistema capitalista heteropatriarcal, racista i capacitista  estigmatitza els cossos diversos i múltiples i els situa en un lloc d’opressió. Hem de continuar interrogant les categories “dona”, “lesbiana” i “trans” dins dels diferents discursos i deconstruint les masculinitats/feminitats com a binomi tancat i rígid, fruit d’una visió basada en la naturalització de l’heterosexualitat. Les diferències sexuals no han de construir relacions de subordinació.  Cal parlar de les xarxes afectives i de les diferents maneres de viure i concebre les maternitats. Ser feminista és una forma política d’habitar el món per expressar l’existència de subjectivitats diverses.